Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE je gostil projektne partnerje

6.3. – 7.3.2018

InnoRenew CoE je 6. in 7. marca 2018 v Kopru organiziral dvodnevni dogodek za projektne partnerje in zaposlene centra odličnosti.

Dogodek je bil namenjen pregledu vseh ključnih aktivnosti, ki so se v okviru centra odvijale v preteklem letu. Aktivnosti so bile predstavljene v več delovnih sklopih. Velik poudarek je bil na delovnem sklopu 5 – raziskovalne, razvojne in inovacijske aktivnosti InnoRenew CoE ter na delovnem sklopu 6 – zagonski projekti. Udeleženci in vodje zagonskih projektov so predstavili začetke le-teh, njihov dosedanji razvoj, izzive s katerimi se srečujejo ter pričakovane rezultate. Vodje raziskovalnih skupin centra odličnosti InnoRenew CoE so z udeleženci delili svoje raziskovalne načrte in predstavili so raziskovalce, ki delujejo v raziskovalnih skupinah InnoRenew. Udeleženci so imeli tudi možnost, da se pridružijo eni izmed raziskovalnih skupin na delavnici, kjer so bolj specifično definirali nadaljnji potek dela.

Direktorica centra odličnosti izr. prof. dr. Andreja Kutnar je projektnim partnerjem in ostalimi udeležencem predstavila dosedanje in prihodnje aktivnosti delovnega sklopa 2 – upravljanje InnoRenew CoE, delovnega sklopa 3 – pridobivanje in usposabljanje človeških virov, delovnega skopa 4 – poslovne storitve in upravljanje Živega Laboratorija InnoRenew CoE ter delovnega sklopa 7 – komunikacija in diseminacija.

V okviru dvodnevnega dogodka smo organizirali tudi večerno druženje. Našim projektnim partnerjem smo se želeli predstaviti in se z njimi bolje spoznati.

Dogodek smo zaključili uspešno. Veseli smo, da so zagonski projekti in raziskave raziskovalnih skupin centra odličnosti InnoRenew CoE v polnem teku.