Co-funded by:
Mentored by:

Informativni dan COST akcij v Ljubljani

12.3.2018

V ponedeljek sta se direktorica InnoRenew CoE, izr. prof. dr. Andreja Kutnar in namestnik direktorja Michael Burnard udeležila informativnega dne COST akcij v Ljubljani. Namen dogodka je spodbuditi večjo udeležbo raziskovalcev iz Slovenije v evropskih raziskovalnih dejavnostih.

Slovenija je vključena v COST programe že zelo dolgo, v zadnjih letih pa se je število udeležencev iz Slovenije vidno povečalo. Danes slovenski raziskovalci sodelujejo pri 260 COST akcijah.

Na informativnem dnevu so nastopili številni govorci, med katerimi tudi direktor COST akcij, Ronald de Bruin. Govora je bilo o promociji in razširjenju raziskovalne odličnosti, o povezovanju in krepitvi evropske znanosti, o tem kaj sploh so COST akcije, kako delujejo in kako postati del teh. Dr. Kutnar, predsednica Cost akcije ModWoodLife, ki obravnava tematiko razumevanja modifikacije lesa z uporabo integriranih pristopov znanstvenih in okoljskih vplivov – Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach in Michael Burnard, podpredsednik Cost akcije Izboljševanje notranjih prostorov: pametno bivanjsko okolje za starejšeIndoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly, sta udeležencem predstavila svoje izkušnje s sodelovanjem in vodenjem COST akcij.

COST akcije so pomembne za raziskovalne in inovacijske dejavnosti, mladim raziskovalcem pa nudijo številne priložnosti.