Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE obeležil prvo leto delovanja

15. februar 2018

Februarja 2017 je bil uradno ustanovljen center odličnosti InnoRenew CoE. Ob praznovanju prve obletnice delovanja centra odličnosti se želimo zahvaliti vsem, ki so del te zgodbe, nas vsakodnevno podpirajo in pomagajo.

Preteklo leto je bilo za nas zelo pestro in uspešno. Zaposlili smo kar 34 oseb, od tega 25 raziskovalcev s 7 različnih držav. Organizirali smo 8 mednarodnih dogodkov, udeležili smo se 26 nacionalnih in mednarodnih konferenc, 19 nacionalnih in mednarodnih delavnic ter 4 diskusij. Obiskali smo 15 nacionalnih in mednarodnih podjetij ter 10 mednarodnih raziskovalnih organizacij.

Z Občino Izola in z Univerzo na Primorskem smo podpisali pogodbo za naš nov »dom« v univerzitetnem kampusu Livade, v Izoli.

Vse to pa ne bi bilo možno brez naših projektnih partnerjev – Univerza na Primorskem, Fraunhofer WKI, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Univerza v Mariboru, Inštitut za celulozo in papir, EuroCloud Slovenija, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Regionalna razvojna agencija RRA LUR.

Hvala!