Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalna izmenjava, Göttingen

November, 2017

Novembra sta Jaka Gašper Pečnik (Univerza na Primorskem) in izr. prof. dr. Matthew Schwarzkopf (Univerza na Primorskem in InnoRenew CoE) opravila raziskovalno izmenjavo na univerzi v Göttingenu –  Georg-August-Universität Göttingen, v Nemčiji. Sodelovala sta z oddelkom za biologijo lesa in za lesene izdelke, kjer sta bila predvsem v stiku s svetovnim strokovnjakom InnoRenew CoE, dr. Holgerjem Militzem in z dr. Hannesom Schwagerjem.

Raziskovalno delo je bilo predvsem osredotočeno na obnašanje naravnega in modificiranega lesa ob nihajočih obremenitvah, z namenom določanja dolgoročne učinkovitosti modificiranega lesa.

Veselimo se trajnega sodelovanja in bilateralnega projekta med Nemčijo in Slovenijo.