Co-funded by:
Mentored by:

Širjenje odličnosti

November, 2017

Evropska komisija je v Bruslju organizirala prvi dogodek Widening day. Ob tej priložnosti so se združile vse tri Akcije WideningERA CHAIRS (FP7 in Horizon 2020), TWINNING in TEAMING (faza 2). Udeleženci iz vseh koncev Evrope so se zbrali, da bi ustvarili skupnost Widening in z drugimi delili svoje izkušnje.

InnoRenew CoE tega dogodka nikakor ni smel zamuditi, zato se ga je z veseljem udeležila naša direktorica, dr. Andreja Kutnar. Čas je preživljala v prijetni družbi naše projektne referentke, Agnes Nagy-Heyvarine. Z drugimi udeleženci si je izmenjala naše izkušnje, izzive in pristope k delu.

Dogodek je predstavljal dobro priložnost za srečanje vseh treh Akcij, spoznavanje novih koordinatorjev in promocijo našega centra odličnosti.