Co-funded by:
Mentored by:

1. sestanek Strokovnega sveta in sestanek Sveta zavoda

  1. – 17. oktober 2017

InnoRenew CoE je organiziral in gostil prvi sestanek Strokovnega sveta. Dvodnevni sestanek je potekal v Izoli.

Glavna naloga Strokovnega sveta je znanstveno svetovanje in spodbujanje razvoja strategije za novoustanovljeni center odličnosti, InnoRenew CoE. Strokovni svet šteje 6 članov:

Na sestanku je Strokovni svet natančno določil glavne zadolžitve članov in sklenil, da se bodo člani sestajali večkrat letno, s čimer bodo zagotovili večjo vpletenost. Strokovnjaki so izrazili željo po zagotavljanju podpore in nadaljnjem sodelovanju s centrom tekom njegove rasti. Na sestanku je bil imenovan tudi predsednik Strokovnega sveta – g. Duncan Mayes in namestnica predsednika – dr. Mariapaola Riggio.

Direktorica InnoRenew CoE, dr. Andreja Kutnar, je predstavila raziskovalno skupino, svetovne strokovnjake in podporno osebje zavoda InnoRenew, predstavila pa je tudi raziskovalni načrt in raziskovalno delo, ki je že v teku.

Člani Strokovnega sveta so podali povratne  informacije na predstavljen raziskovalni načrt in poslovno strategijo centra. Izpostavili so nekaj pomembnih točk in podali koristne predloge, ki bodo pripomogli k okrepitvi razvoja InnoRenew CoE.

Dr. Andreja Kutnar je predstavila tudi člane Sveta zavoda InnoRenew CoE. Drugi dan dogodka je bil tudi namenjen srečanju med Strokovnim svetom in Svetom zavoda. Člani obeh organov so se pogovarjali o poteku razvoja InnoRenew CoE ter o splošni strategiji centra, s poudarkom na pomenu centra in njegovih dejavnosti za trge.

Veselimo se nadaljevanja uspešnega sodelovanja s Strokovnim svetom in razvoja centra odličnosti.