Co-funded by:
Mentored by:

Srečanje predstavnikov projektov H2020 Teaming Phase 2

1. junij 2017, Koper

 

Razpis Teaming v okviru programa Obzorje 2020 (poglavje »“Širjenje odličnosti in poglabljanje vključenosti”) je namenjen krepitvi novih ali že obstoječih raziskovalnih centrov tako, da se le-ti povežejo s priznanimi raziskovalnimi institucijami iz EU. Med 169 prošnjami je bilo v sklopu prve faze razpisa Teaming izbranih 30 projektov, ki so tako pridobili sredstva za razvoj podrobnega poslovnega načrta za svoje ideje. Po drugi fazi jih je 10, med njimi projekt InnoRenew CoE, prejelo dodatna sredstva z namenom, da v celoti razvijejo in uresničijo svoje zmagovalne projekte.

Prvi sestanek neuradnega »Teaming kluba« projektov druge faze je 1. junija 2017 gostil InnoRenew CoE v Kopru na sedežu Univerze na Primorskem, pobudnice projekta. Srečanja so se udeležili predstavniki ostalih devetih zmagovalnih projektov z namenom, da predstavijo svoje projekte in prepoznajo skupne izzive in strategije. Univerza na Primorskem in dr. Andreja Kutnar, vodja projekta InnoRenew CoE, konzorcij deset projektov koordinirata z nalogo, da izmenjava informacij poteka čim bolj učnikovito.

Dr. Andreja Kutnar je ob srečanju povedala: »Izkušnje, ki jih bomo pridobili s koordinacijo so neprecenljive. Na slovenskem ozemlju še nihče nikoli ni imel take priložnosti za neposredno komunikacijo z Evropsko komisijo, njeno Izvajalsko agencijo za raziskave (REA) in še posebej z konzorcijem desetih megaprojektov s skupno vrednostjo 135 milijonov evrov – kar predstavlja le delež Evropske komisije, celoten znesek je občutno višji, ko dodamo državna sredstva, ki jih morajo prispevati države gostiteljice projektov.«

Za več podrobnosti o ostalih devetih zmagovalnih projektih si lahko prebereš eno izmed naših starejših novic.

Preberi več o evropskih orodjih za širjenje odličnosti in poglabljanje sodelovanja v okviru programa Obzorje 2020.

 

The first meeting of the Horizon 2020, an informal Phase 2 ‘Teaming Club’ was hosted by the InnoRenew CoE project in Koper, Slovenia, on 1st June 2017. It included representatives from the other nine Teaming-Phase 2 winners, who gathered in Slovenia to discuss their projects, and try to identify shared challenges and common strategy.