Co-funded by:
Mentored by:

Znanstvena konferenca Gozd in les na Gozdarskem Inštitutu Slovenije

24. maj 2017, Ljubljana

 

InnoRenew CoE je z veseljem sodeloval na konferenci Gozd in les na Gozdarskem Inštitutu Slovenije in z gostitelji in drugimi udeleženci praznoval 70. obletnico obstoja inštituta. Čestitke!

Sodelavec InnoRenew CoE Marko Posavčević je na konferenci predstavil koncept Narava in zdravje ljudi v grajenem okolju, posebej restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje (REED – Restorative environmental and ergonomic design), eno izmed glavnih raziskovalnih področij InnoRenew CoE. Predstavil je zavod InnoRenew CoE na splošno, njegove cilje, strukturo in osrednje aktivnosti.

Med razpravo so sodelujoči temeljito povzeli prizadevanja na področju raziskav, razvoja in inovacij v Sloveniji. Osrednja tema razprave je bilo zmanjševanje javnih sredstev za dejavnosti s tega področja. Sodelujoči so v zvezi s tem pripravili več zaključkov oz. priporočil za javne odločevalce v gozdnem sektorju.

Organizatorji konference so na spletni strani zapisali: »[g]ozdarski inštitut Slovenije …je javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena  s področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, ekologije divjadi, lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov. Znanstvena spoznanja omenjenih področij raziskovanja omogočajo raziskovanje gozdne biodiverzitete, njenih vlog  in njenega upravljanja v povezavi s spremenljivimi klimatskimi pogoji.«

Preberi več o konferenci ali o raziskovalnem delu Gozdarskega Inštituta Slovenije (1) (2).