Co-funded by:
Mentored by:

Srečanje z S3 Partnerstvom za trajnostne stavbe

22. maj 2017, Bruselj

 

V maju je InnoRenew CoE sodeloval na srečanju Partnerstva evropskih regij za trajnostne stavbe S3 (S3 Partnership of European Regions on Sustainable Buildings) v Bruslju.

S3 Partnerstvo evropskih regij za trajnostne stavbe je sodelovanje med 35 evropskimi regijami s ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti evropskega gradbenega sektorja. Je del širšega medregijskega programa sodelovanja, ki vključuje tudi druge teme, povezane z energijo, in sicer bioenergijo, morsko obnovljivo energijo in sončno energijo.

Cilj srečanja je bil predstaviti obstoječe aktivnosti Partnerstva, analizirati nove predloge za medregijsko sodelovanje in opredeliti in zastaviti bodoče dejavnosti. Temu strateškemu partnerstvu se je InnoRenew CoE pridružil s ciljem prispevati k spodbujanju internacionalizacije gradbenega sektorja v Sloveniji.

Foto: Evropska komisija

Preberi več o S3 Energetskih partnerstvih.