Co-funded by:
Mentored by:

Peti mednarodni teden Univerze na Primorskem

15.– 19. maj 2017, Koper

 

V maju je Univerza na Primorskem svoje kolege z univerz partneric Erasmus + povabila na Peti mednarodni teden. To je bila priložnost, da jim Univerza predstavi svoje najvidnejše dosežke, med njimi projekt InnoRenew CoE, ki ga Univerza koordinira in je eden izmed osrednjih aktualnih razvojno-raziskovalnih programov v Sloveniji.

Primer InnoRenew CoE, ki je so-financiran iz okvirnega programa Obzorje 2020 (poglavje »Širjenje odličnosti in poglabljanje vključenosti«), je predstavila izr. prof. dr. Andreja Kutnar, vodja projekta, z namenom ponazoritve prizadevanj Univerze k večji internacionalizaciji in interdisciplinarnim raziskavam.