Co-funded by:
Mentored by:

OLEAF4VALUE: Trajnostne in tržno pripravljene rešitve za valorizacijo biomase oljčnih listov

Oblikovanje petih predelovalnih poti za pametno biorafinerijo za pridobivanje več kot 40 bioproizvodov iz oljčnih listov.

Projekt OLEAF4VALUE je trajnostno usmerjen projekt, ki ga financira EU in ga je oblikoval konzorcij 16 partnerjev, katerih cilj je spremeniti način razmišljanja o oljčnih listih. Po treh letih dela so v sklopu projekta razvili strategije za valorizacijo biomase, da bi rešili problem odstranjevanja oljčnih listov s polj. Od začetka projekta, v juliju 2021, so partnerji na različnih področjih dosegli pomembne mejnike:

  1. Partnerji so zagotovili različne vzorce in izkušnje, kar je privedlo do celovite metodologije za hitro skeniranje biomase, ki se lahko uporabi za prihodnje delovanje biorafinerij.
  2. Za pametno biorafinerijo je bilo zasnovanih pet predelovalnih poti za proizvodnjo več kot 40 bioproizvodov iz oljčnih listov. Programska oprema za sortiranje pa je skoraj dokončana in omogoča optimizacijo uporabe glede na potrebe trga in je trajnostna.
  3. Partnerji so razvili biotehnološke postopke, ki temeljijo na encimih in mikroorganizmih, izboljšali so fizikalno-kemijske lastnosti in uvedli revolucionarno tehnologijo, imenovano MIP (Molecularly Imprinted Polymers – Affinisep), za proizvodnjo izvlečkov z večjo čistostjo glede na želeno aktivno sestavino.
  4. Bioprodukti iz oljčnih listov, bogati s polifenoli in triterpeni, so pokazali obetavne rezultate kot antioksidanti in protimikrobna sredstva. S polifenoli bogati izvlečki lahko ugodno modulirajo človeško črevesno mikrobioto, oleanolno kislino in taurin pa je mogoče uporabiti v kozmetiki. Poleg tega se je z dodajanjem izvlečkov oljčnih listov prehrani atlantskega lososa, znatno izboljšala trajnost ribogojnice, saj se je povečala odpornost lososa na bolezni.
  5. Model SAMBIO (Smart Dynamic Multi-Valorisation-Route Biorefinery) je sposoben oceniti izvedljivost poti valorizacije za zmanjšanje vpliva na okolje, družbena analiza pa je poudarila varnost in ozaveščenost potrošnikov kot ključnega pomena za odgovorno potrošnjo.

Ustrezno ravnanje s stranskimi proizvodi zmanjšuje vpliv na okolje, saj preprečuje kopičenje odpadkov in onesnaževanje. Ohranjanje oljčnih listov na polju lahko med drugim povzroči težave s škodljivci. Vendar pa je prevoz za kmeta logistična težava in v mnogih primerih je sežiganje teh ostankov najučinkovitejši način, pri čemer lahko pride do degradacije tal in onesnaževanja ozračja.

Če se tem listom omogoči drugo življenje, se s tem zmanjša vpliv na produktivnost pridelka ter na zdravje tal, vode in zraka na kmetijskih območjih, ne da bi to povzročilo gospodarsko izgubo za proizvajalce, saj bi dodana vrednost te surovine v veliki meri padla neposredno na primarnega proizvajalca. To je cilj projekta OLEAF4VALUE in zgoraj navedeni rezultati kažejo na uspešen napredek v primarnem sektorju.

“Sanjska ekipa OLEAF4VALUE je naredila velik korak naprej pri valorizaciji premalo izkoriščene biomase, kot je oljčni list, in hkrati razvila nov inovativen koncept dinamične biorafinerije, ki je lahko navdih za druge industrije. Natac je imel privilegij in ponos, da je lahko koordiniral ta projekt, katerega prihodnja industrijska uporaba bo imela določen vpliv na celotno vrednostno verigo in podeželska območja, kjer se biomasa v glavnem nahaja.“ Jose María Pinilla, vodja projektov v podjetju Natac in koordinator projekta OLEAF4VALUE.

Zaključimo lahko, da so obsežna prizadevanja projekta OLEAF4VALUE za opredelitev biomase oljčnih listov s predhodnimi ugotovitvami poudarila izvedljivost in trajnost čistejših postopkov biorafiniranja ter pokazala potencial biomase oljčnih listov pri spodbujanju inovativnih in okolju prijaznih rešitev.

Za več informacij o projektu OLEAF4VALUE in rezultatih obiščite spletno stran  https://oleaf4value.eu/  ali kontaktirajte Salomé Robbert (koordinator projekta OLEAF4VALUE) srobbert@natacgroup.com  in Andrea León (komunikacija projekta OLEAF4VALUE) andrea.leon@innovarum.es

This project has received funding from the Bio-Based Industries Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement nº 101023256.

 SLEDI OLEAF4VALUE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

 X | LinkedIn