Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE tudi v letu 2022, v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija izvaja izobraževalne tematske delavnice s področja promocije lesa in lesarstva za učence osnovnih šol

Raziskovalci InnoRenew CoE že četrto leto zapored izvajajo tematske delavnice, kjer učenci prepoznajo les kot tisti material, s katerim lahko vplivamo na zmanjševanje klimatskih sprememb.

Učence aktivno vključijo v delavnico, s čimer jih spodbudijo, da sami prepoznajo in odkrivajo različne lastnosti lesa, kot na primer gostoto, trdoto, prožnost, žilavost, cepljivost ter pojasnijo,  kako tovrstne lastnosti vplivajo na izbiro vrste lesa za določen namen uporabe.

V okviru delavnic raziskovalci v InnoRenew CoE poudarijo pomen rabe naravnih obnovljivih virov, ter učencem pojasnijo pomen pravilne rabe lesa, kot strategijo za zmanjševanje koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju (ponor ogljika).

Učenci spoznajo vsestranskost in lepoto dela z lesom ter pestrost poklicev, ki so vezani nanj.