Co-funded by:
Mentored by:

Obisk iz Estonske akademije umetnosti

InnoRenew CoE je gostil Svena Idaranda in Pille Epner iz oddelka za raziskave in razvoj na Estonski akademiji umetnosti.

Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, dr. Črtomir Tavzes in Aleš Oven, so obiskovalce sprejeli v novi stavbi inštituta ter jima predstavili raziskovalne teme in trenutne aktivnosti InnoRenew CoE. Gosta sta strokovnjaka s področja raziskav in razvoja, zato je bil pogovor osredotočen na prenos znanja in raziskovalne teme, povezane z leseno gradnjo in arhitekturo ter trajnostnimi materiali.

Nadalje so se pogovarjali o možnostih sodelovanja v naslednjem finančnem obdobju programa Transform4Europe ali v sklopu drugih mehanizmov.