Co-funded by:
Mentored by:

Pomembno je, da se mladi vključijo v gozdarski in lesni sektor

Frédéric STAAT, FCBA Technological Institute

  • Ali lahko na kratko pojasnite svoj poklic oziroma vlogo na področju višjih lesenih stavb?

FCBA je tehnološki inštitut, odgovoren za gozdarski, lesni, pohištveni in gradbeni sektor. Spodbuja tehnični napredek in inovacije, prispeva k izboljšanju učinkovitosti in zagotavljanju kakovosti v industriji s spodbujanjem celostnega pristopa in izvajanja sinergij v sektorju. Njegove dejavnosti so razdeljene na tri glavna področja: 1. Zagotavljanje prenosa znanja in spretnosti v podjetja: prenos tehnologije, svetovanje, tehnična pomoč, preskušanje, usposabljanje, informiranje; 2. podpora stroki, da lahko zavzamejo vodilni položaj na nacionalnih, evropskih in mednarodnih trgih: standardizacija, certificiranje, kakovost, napredne tehnologije; 3. pridobivanje, centralizacija, upravljanje in razširjanje znanstvenih in tehničnih informacij: raziskave in razvoj, gospodarski, regulativni in tehnološki nadzor, dokumentacija.

  • Katera je bila ključna izkušnja, ki vas je pripeljala do tega, da ste postali strokovnjak za lesne konstrukcije, gradbeništvo ali projektiranje?

Tehnološki inštitut FCBA je bil skupaj s FPInnovations v Kanadi in s podporo BRI na Japonskem pionir zgodbe Woodrise z organizacijo prvega mednarodnega kongresa Woodrise v Bordeauxu leta 2017. Na tem dogodku je FCBA sodeloval pri ustanovitvi združenja Woodrise Alliance, mednarodne skupine raziskovalnih in razvojnih organizacij, ki se ukvarja z razvojem srednje visokih in visokih lesenih stavb. Zveza je na začetku štela šest članov, nato se je povečala na 13 in zdaj šteje 24 članov z vseh celin, njen vodja pa je Frédéric Staat, strokovnjak za lesno industrijo in gradbeništvo pri FCBA. Združenje FCBA s svojo vključenostjo v zvezo Woodrise Alliance prispeva k znanstvenemu programu mednarodnih dogodkov Woodrise in sodeluje pri različnih projektih raziskav in razvoja skupaj z drugimi člani zveze Woodrise Alliance.

  • Kako se po vašem mnenju razvija gradbeni sektor? Kako se podjetja, s katerimi sodelujete, odzivajo na zeleno gradnjo, zlasti na projekte z uporabo bioloških materialov?

Sektor lesene gradnje se sooča s tremi ključnimi izzivi:

  1. Tehnološke izboljšave

Upoštevanje bistvenih gradbenih zahtev:

– Za vse lesene stavbe je poletna toplota pomembno vprašanje. S pomočjo tehničnih rešitev, kot je okrepljeno prezračevanje, se nadomesti lahkotnost konstrukcije in pomanjkanje gradbene inertnosti.

– Za lesene stavbe z več nadstropji: izvajati je potrebno posebne predpise o požarni varnosti in posebne ukrepe za obvladovanje nizkofrekvenčnih motenj v zvezi z akustičnim obnašanjem (hrup ob udarcih).

Vsi ustrezni predpisi, tj. toplotni, akustični in požarni predpisi, so nacionalni tudi v Evropi, z eno samo izjemo evrokodov.

Zveza Woodrise Alliance omogoča izmenjavo in souporabo informacij in podatkov o teh vprašanjih med državami.

 

2. Ekonomska konkurenca

– Druga točka, kjer se pričakuje napredek, zlasti v državah, kjer je tržni delež lesenih stavb majhen, je ekonomska konkurenčnost.

– Po vsem svetu velja naslednja trditev: bolj kot se les uporablja kot gradbeni material in sistem, bolj so ustrezne tržne ponudbe konkurenčne.

 

3. Okoljska vprašanja

 

– Člani združenja Woodrise Alliance se s spodbujanjem lesenih konstrukcij po vsem svetu, ki temeljijo na trajnostnem izvoru gozdnih proizvodov, vključujejo v biogospodarstvo brez ogljika.

– Na mednarodnih kongresih Woodrise v Bordeauxu 2017, Quebecu 2019 in Kjotu 2021 so bile organizirane tehnične delavnice o gozdnih virih.

– Različne raziskave in razvojne študije, ki jih izvajajo člani združenja, so namenjene razširitvi gradbenih lesnih proizvodov in izboljšanju življenjske dobe lesnih proizvodov s ponovno uporabo.

 

  • Imate kakšen nasvet za mlade strokovnjake, ki želijo delati na tem področju?

Pomembno je, da se mladi vključijo v gozdarski in lesni sektor, ki bo pomembno prispeval k jutrišnjemu biogospodarstvu.

  • Kateri projekt ali prenova iz masivnega lesa vas navdušuje in zakaj?

Omenil bom tri primere, s katerimi smo se ukvarjali v FCBA, ki se nahajajo v Bordeauxu:

  1. La Cité du Vin
  2. Hyperion
  3. Projekt Sylva Tower