Co-funded by:
Mentored by:

Novi pristopi modifikacije lesa za izboljšanje odpornosti lesa proti požaru – NOMOREFIRE

Glavni cilj bilateralnega projekta »Novi pristopi modifikacije lesa za izboljšanje odpornosti lesa proti požaru (NOMOREFIRE)«, kjer sodelujeta InnoRenew CoE in francoski inštitut Institute of Analytical Sciences and Physico-Chemistry for Environment and Materials (IPREM), je preučiti formulacije za obdelavo lesa na osnovi bioloških sestavin in njihov vpliv na protipožarne lastnosti. V enem letu dela na projektu so bili izvedeni trije raziskovalni obiski. Dva sta bila v IPREM, eden pa v InnoRenew CoE. V tem obdobju so bile izvedene tudi dejavnosti, ki so se  osredotočale predvsem na pridobivanje sestavin iz virov biomase, oblikovanje premazov s protipožarnimi lastnostmi ter fizikalni in toplotni preizkusi končnih izdelkov. Prva raziskovalna dejavnost je bila povezana s pridobivanjem izdelkov na biološki osnovi in pripravo različnih konfiguracij (topila, organsko-anorganska faza, naravni dodatki). Če povzamemo, uporabljen je bil industrijski lignin in stranski proizvodi pri ekstrakciji taninov in smol. Lignin so funkcionalizirali, v formulacije pa vključili različne organske in anorganske dodatke. To nalogo je v glavnem opravljala doktorska študentka Elsa Duret iz IPREM, ob mentorstvu profesorja Eduarda Roblesa ter dr. Reneja Herrere iz InnoRenew CoE. Dr. Rene Herrera je v ta namen tudi obiskal IPREM, kjer je sodeloval pri meritvah glavnih parametrov smol (gostota, pH, viskoznost, nehlapne spojine), ki so bile združene z infrardečimi podatki.

Druga dejavnost je bila izvedena v InnoRenew CoE med raziskovalnim obiskom raziskovalcev iz IPREMa. S tehnikami TGA-DSC so analizirani termične lastnosti smol, kot je na primer temperatura taljenja, kristalizacija in prehod. Poleg tega je bila uporabljena preparativna kromatografija za opazovanje porazdelitve in količinske opredelitve sestavin na biološki osnovi. Med obiskom so se raziskovalci ukvarjali tudi z razvojem smol z dodatki, ki izboljšujejo zaščito materiala pred ognjem, vodo in UV-žarki. Posledično so naredili dva različna izdelka – en je bil osredotočen na protipožarne lastnosti, drugi pa na zmanjšanje izpiranja izdelkov po njihovi uporabi na lesu. Po obisku so vzorce lesa premazali, v obeh inštitutih pa so se začeli nadaljnji testi proti biološki razgradnji.

Tretji obisk je bil namenjen testiranju učinkovitosti zaščitnih formulacij za les. Vzorce lesa so premazali v različnih konfiguracijah (tj. odstotkih) ter jih testirali glede vnetljivosti (v skladu s standardom UL94) in izpirljivosti. Njihovo učinkovitost bodo primerjali z rezultati komercialnih alternativnih izdelkov, ki niso iz biološke osnove. Po ovrednotenju toplotnih in protipožarnih lastnosti premazov so raziskovalci s sodobnimi nedestruktivnimi metodami opravili celovito analizo celotnega postopka in učinkovitosti izdelka, da bi izkoristili in razširili rezultate.

Nenazadnje so s tem projektom spodbudili znanstveno sodelovanje med inštitucijama in med študenti.

      

Pripravil: dr. Rene Herrera, InnoRenew CoE