Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil predstavnike Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo

Danes je InnoRenew CoE gostil predstavnike Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo. Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, je v novi stavbi inštituta sprejela slovenskega in avstrijskega predsednika komisije in člane obeh delegacij ter jim predstavila projekt gradnje inštituta in raziskovalne laboratorije. Mitja Brecelj, vodja delegacije in koordinator stebra za kakovost okolja EUSAIR, pa je predstavil delo komisije, s poudarkom na kranjski steni v vodnem gospodarstvu. Ta je zgrajen iz lesenih brun v kombinaciji s kamnito zložbo. Gre za tradicionalno tehniko, izjemno prilagojeno lokalnemu naravnemu okolju in ki pripomore k izboljšanju ekološkega stanja.

Komisija sicer obravnava vodni režim v čezmejnem porečju Drave povezanega z rabami naravnih virov, gozd kot naravni sistem in naravni vir ter les imata zelo pomembno vlogo pri sodobnem, celovitem upravljanju s porečji in povodji.