Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil raziskovalce iz estonske univerze Tallinn University of Technology

InnoRenew CoE je v okviru bilateralnega projekta »Dodajanje vrednosti stranskim proizvodom predelave konoplje z uporabo v kompozitih«, gostil raziskovalce iz univerze Tallinn University of Technology (TalTech) v Estoniji.

Jaan Kers, Percy Alao, Heikko Kallakas, Tiit Lukk in Maria Kulp, so raziskovalcem iz InnoRenew CoE predstavili svoj inštitut in raziskovalne aktivnosti. TalTech ima veliko dobro opremljenih laboratorijev in prav zato je bil njihov obisk pomembna priložnost za InnoRenew CoE, da identificira skupna ali komplementarna raziskovalna področja in razvije nadaljnja sodelovanja.

V nadaljevanju so se pogovarjali tudi o morebitnih skupnih prijavah na projekte.