Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Jakub Sandak o pametni sečnji

Dr. Jakub Sandak, raziskovalec v InnoRenew CoE, je skupaj z G. Picchijem iz inštituta Institute of Bioeconomy of the National Research Council (CNR-IBE), S. Grigolato iz univerze University of Padua, P. Panzacchijem iz Free University of Bolzano-Bozen in R. Tognetti iz University of Molise, objavil poglavje »Smart Harvest Operations and Timber Processing for Improved Forest Management« v knjigi »Climate-Smart Forestry in Mountain Regions.«

Pametno gozdarstvo se mora zanašati na pametno opremo in tehnike za zanesljivo in učinkovito uporabo. V poglavju avtorji predstavijo vlogo senzorjev in digitalnih informacijskih tehnologij v gozdarstvu ter razvoj inteligentne gozdarske opreme, ki lahko pomembno pripomorejo k izboljšanju trajnosti sečnje gozdov.

Knjigo je izdal založnik Springer.