Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE izvedel še nekaj delavnic na osnovnih šolah

Tudi ta teden so dr. Črtomir Tavzes, Jaka Pečnik in Vesna Starman, raziskovalci v InnoRenew CoE, pripravili delavnice za učence osmega razred. Prvo so izvedli preko speta za učence na Osnovni šoli Sv. Jurij, drugo pa v živo na Osnovni šoli Muta.

Preko delavnic so učenci spoznali vsestranskost in lepoto dela z lesom ter pestrost poklicev, ki so vezani nanj.

InnoRenew CoE s takimi aktivnostmi dviguje raven ozaveščanja mladih o pomembnosti uporabe naravnih, obnovljivih virov ter pomen poznavanja lastnosti materialov za njihovo pravilno rabo.

Delavnice sofinancira Javna agencija SPIRIT Slovenija.