Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Ana Slavec na Rektorski konferenci Republike Slovenije

V petek, 22. oktobra 2021, se je dr. Ana Slavec, raziskovalka in svetovalka za statistiko v InnoRenew CoE, udeležila konference »Vrednotenje raziskovalnega dela: v iskanju ravnovesja med kvantitativnimi in kvalitativnimi merili«, ki so jo organizirali v sklopu Rektorske konference Republike Slovenije.

Dr. Ana Slavec je sodelovala pri delavnici o odprti znanosti in potrebnih strukturnih  spremembah.

»Cilj konference je preučiti dobre prakse na področju iskanja ravnotežja med kvalitativnimi in kvantitativnimi merili za vrednotenje uspešnosti raziskovalnega dela z namenom, da bi to delo imelo večji pomen za naravo, družbo in posameznike v njej ter da bi bili raziskovalci bolj zadovoljni pri in s svojim delom,« so organizatorji zapisali na uradni spletni strani dogodka.