Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil raziskovalce iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije

Dr. Iztok Šušteršič je gostil raziskovalce iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG). Obiskali so gradbišče novega kompleksa raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE v Izoli.

Dr. Šušteršič jim je predstavil proces nastajanja in gradnje nove stavbe, ki je v zaključnih fazah: »Prepričan sem, da bo naše sodelovanje z ZAG še bolj tesno, ko bodo novi prostori in laboratoriji inštituta na polno zaživeli.«