Co-funded by:
Mentored by:

Zakaj je enakost spolov pri raziskavah pomembna?

Tako na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) kot širše v družbi bi bila nujna večja enakost spolov. Marca 2020 je Evropska unija sprejela svojo Strategijo za enakost spolov za obdobje 2020–2025, ki zagotavlja okvir za spodbujanje enakosti spolov v Evropi in zunaj nje.

»Enakost spolov je temeljno načelo Evropske unije, a v praksi še ni uresničeno,« je dejala Ursula von der Leyen, predsednica Evrospke komisije. »V podjetništvu, politiki in družbi kot celoti lahko ves naš potencial uresničimo le, če bomo izkoristili vse naše talente in raznolikost. Ni dovolj, če vključimo le polovico prebivalstva, če izkoristimo le polovico zamisli ali polovico energije.«

Eden od pomembnih načinov, kako prispevati k enakosti spolov in ustvariti bolj vključujoče rezultate raziskav, je vključevanje analize spolov v raziskave. Z vključevanjem vidika enakosti spolov namreč povečamo znanstveno ustvarjalnost in odličnost pa tudi vključenost vseh potencialnih uporabnikov izdelkov in storitev. Vidik enakosti spolov lahko vsebujejo vse faze raziskav – ideja, projektni predlog, raziskovanje in diseminacija. Ta vidik je najbolje povezati z medsektorskim pristopom, ki vključuje druge značilnosti, na primer starost, dohodke, izobrazbo, lokacijo ali narodnost.

Vemo, da varnostni pas, ki je zasnovan za moškega povprečne velikosti, ne bo zagotavljal enake stopnje zaščite drugim oblikam teles. Tudi pri prepoznavanju obraza z algoritmi je pravilno identificiranih 99 odstotkov svetlopoltih moških, pri drugih spolih ali osebah s temnejšo poltjo pa je natančnost manjša – 93-odstotna je prepoznava obrazov svetlopoltih žensk, 82-odstotna temnopoltih moških in le 65-odstotna temnopoltih žensk. Pri projektu The Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment (GEECCO) so pripravilli kratek posnetek, ki poudarja pomen takih vidikov raznolikosti pri raziskavah in razvoju izdelkov. V njem se postavljajo vprašanja: »Predstavljajte si, da razvijate izdelek: kdo naj bi vaš izdelek nato uporabljal? Na koga pomislite? In na koga ne pomislite?«

V InnoRenew CoE verjamemo, da napredna in mednarodno priznana raziskovalna organizacija ne zahteva le odlične znanosti in inovativnega razmišljanja, temveč tudi obravnavanje vprašanj, kot je enakost spolov pri delovanju ustanove ter raziskovalne in inovacijske dejavnosti. Prizadevamo si, da bi analizo spolov vključili v vse naše raziskovalne projekte. Naši zaposleni so se udeležili izobraževanja o vključevanju enakosti spolov v raziskovalne projekte. Poleg tega se InnoRenew CoE zavzema za raznolik kolektiv, vključno z uravnoteženostjo spolov. Med našimi 71 zaposlenimi je 53 % žensk, kar je nad povprečjem Evropske unije v skupini raziskovalcev STEM.

»Enakopravno obravnavanje spolov v raziskavah je ključnega pomena za učinkovito obravnavanje družbenih potreb pri delu na ravni uporabne in temeljne znanosti,« je dejal dr. Mike Burnard, namestnik direktorice InnoRenew CoE. »Pri znanosti gre za raziskovanje in razumevanje. Če pri tem, kar raziskujemo, in pri načinu, kako to raziskujemo, izključujemo vidik enakosti spolov, neizogibno omejimo pridobivanje znanja in uspešnost spreminjanja našega razumevanja v družbeni napredek.«

 

Nadaljnje branje:

Amy Simmons,
raziskovalna asistentka v InnoRenew CoE