Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE objavili nove znanstvene članke

Dr. Veerapandian Ponnuchamy, dr. Oihana Gordobil, dr. Rene Herrera Diaz, dr. Anna Sandak in dr. Jakub Sandak, raziskovalci iz skupine Modifikacija lesa v InnoRenew CoE, so v reviji International Journal of Biological Macromolecules objavili znanstveni članek »Frakcioniranje lignina z uporabo organskih topil: kombinirana eksperimentalna in teoretična študija« (Fractionation of lignin using organic solvents: A combined experimental and theoretical study).

Industrijski lignin tvori homogene frakcije, primerne za uporabo v izdelkih visoke vrednosti. Vendar interakcija med polimerom in topili še ni popolnoma razumljena. V tem članku so raziskovalci predstavili rezultate raziskave, ki so pokazale, da imajo topila z višjo polarnostjo v primerjavi s topili z zmerno in nizko polarnostjo višji izkoristek topnosti.

Raziskovalci iz iste skupine – dr. Oihana Gordobil, dr. Rene Herrera Diaz, Faksawat Poohphajai, dr. Anna Sandak in dr. Jakub Sandak – so nato v reviji Journal of Materials Research and Technology objavili znanstveni članek »Vpliv procesa sušenja na sulfatni lignin: študija mehanizma interakcije med ligninom in vodo z uporabo korelacijske spektroskopije 2D NIR« (Impact of drying process on kraft lignin: lignin-water interaction mechanism study by 2D NIR correlation spectroscopy).

Sulfatni lignin ima velik potencial za preoblikovanje v kemikalije in biomateriale. Vendar je ta  stranski proizvod celulozne industrije in papirne industrije zapleten in še ni popolnoma razumljen. V tem delu so raziskovali, kako temperatura vpliva na sušenje in na lastnosti sulfatnega lignina.