Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE objavili članek o lastnostih arktičnega naplavljenega lesa

Dr. Anna Sandak in dr. Jakub Sandak, raziskovalca v InnoRenew CoE, sta skupaj s kolegi z Univerze v Gdansku (Uniwersytet Gdański) – Danielom Chuchala, Kazimierzom A. Orlowskim in Michalom Landowskim – ter z Olafurom Eggertssonom z Islandskega inštituta za raziskave o gozdu (Skógræktin) v reviji Coatings objavila članek »Lastnosti arktičnega naplavljenega lesa kot naravno modificiranega materiala. 1. del: Obdelava« (Characterization of Arctic Driftwood as Naturally Modified Material. Part 1: Machinability).

Na Islandiji so naplavljeni arktični les dolgo časa uporabljali kot gradbeni material, danes pa ga uporabljajo predvsem za pohištvo. Ta les je zaradi daljše izpostavljenosti morju in ledu podvržen naravnemu procesu modifikacije. V članku so predstavljeni rezultati raziskave o učinku plutja lesa v arktičnem morju na njegove mehanske in fizične lastnosti lesa.

Coatings je spletna recenzirana revija odprtega dostopa, ki ima faktor vpliva 2.436 in izhaja enkrat mesečno. V njej najdete vsebine o premazih in o inženiringu površinskih lastnosti lesa.