Co-funded by:
Mentored by:

Nov članek o iterativnem modelu za etično analizo

Namestnik direktorice InnoRenew CoE dr. Michael Burnard je skupaj s kolegi iz Portugalske, Nizozemske, Hrvaške, Belgije, Italije in Nemčije v reviji Translational Medicine @ UniSa objavil članek »Iterativni model za etično analizo obsežnega izvajanja IKT rešitev« (The iterative model of ethical analysis for large-scale implementation of ICT solutions).

V članku sta predstavljena model in metodologija za razumevanje ter definiranje etičnih načel obsežnega izvajanja IKT rešitev za aktivno in zdravo staranje. Pri tej raziskavi so sodelovali tudi partnerji projekta Pharaon, ki so predstavili svoja spoznanja in izkušnje o ključnih etičnih in družbenih izzivih.

Revija Translational Medicine @ UniSa je uradna publikacija Medicinske šole na Univerzi v Salernu (Scuola Medica Salernitana), ki prinaša izsledke raziskav, katerih namen je zapolniti vrzel med laboratorijskimi odkritji in klinično medicino.