Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Andreja Kutnar sodelovala na okrogli mizi o enakih priložnostih

Direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar je 24. marca 2021 sodelovala na okrogli mizi o enakih priložnostih (AII Round Table on Equal Opportunities). Dogodek so pripravili v okviru Slovenskega predsedstva Jadransko-jonske pobud, v sodelovanju z Zvezo gospodarskih zbornic in s Stalnim sekretariatom Jadransko-jonske pobude.

Mednarodna skupina sodelujočih govorcev je predstavila enake možnosti v javni upravi, akademskem prostoru, podjetništvu in managementu. Dr. Andreja Kutnar je osvetlila možnosti in priložnosti za ženske, ki se odločajo za podjetniško poklicno pot.

Govorci so predstavljali države iz Jadransko-jonske pobude, katere namen je okrepiti regionalno sodelovanje in prispevati k spodbujanju politične in gospodarske stabilnosti ter tako ustvariti trdno podlago za proces evropske integracije.