Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE na simpoziju Atmosferska korozija brona: lepota umetnosti, znanost in skrb za kulturno dediščino

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zavod za gradbeništvo Slovenije, ki sta med ustanovitelji inštituta InnoRenew CoE, sta 11. novembra 2020 organizirala spletni mednarodni simpozij Atmosferska korozija brona: lepota umetnosti, znanost in skrb za kulturno dediščino.

Na dogodku so sodelovali tudi raziskovalci iz InnoRenew CoE dr. Jakub Sandak, dr. Ana Slavec in dr. Miklós Krész. Dr. Sandak je predstavil razvoj senzorjev za spremljanje kakovosti zraka in vpliva dežja, ki so jih razvili pri projektu Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju. V okviru tega projekta so izvedli tudi raziskavo o vključevanju uporabnikov z igrifikacijo, njene rezultate pa sta na simpoziju predstavila dr. Ana Slavec in dr. Miklós Krész.

Svoje raziskave in rezultate pri projektu Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju, ki ga financira Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, so na simpoziju predstavili še številni drugi mednarodni strokovnjaki.