Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Anna Sandak v ožji skupini nove akcije COST

Tridesetega septembra in prvega oktobra 2020 je na spletu potekal uvodni sestanek nove akcije COST CA19145 Evropska mreža za zagotavljanje celovitosti živil z uporabo nedestruktivnih spektralnih senzorjev (European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral sensors).

Dr. Anna Sandak, vodja raziskovalne skupine Modifikacija lesa v InnoRenew CoE, ki se je udeležila dvodnevnega sestanka, je članica ožje skupine nove akcije COST. Skupaj s Christianom Huckom vodita delovno skupino 5 (širjenje in izkoriščanje rezultatov), dr. Sandakova pa je tudi vodja vključevanja ciljnih držav (ITC – Inclusivness Taget Countries).

Kot so zapisali na spletni strani, bodo v okviru nove akcije COST razvili generične rešitve obstoječih in nastajajočih problemov pri neinvazivnem nadzoru živilskih procesov in tako ustvarili  »pametni sistem nadzora nad hrano«. Poskrbeli bodo tudi za usposabljanje kadra oziroma za dobro usposobljene  mlade raziskovalce, ki bodo glede na potrebe industrije znanstvene rezultate pretvorili v dejanske.