Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Andreja Kutnar z uvodno temo na prireditvi Dobre prakse poslovanja in vstopanja na trg slovenskih podjetij z lesenimi produkti

Včeraj, 17. septembra 2020, je v Celju potekala prireditev Dobre prakse poslovanja in vstopanja na trg slovenskih podjetij z lesenimi produkti. Na dogodku so želeli z raznimi predstavitvami in razpravami osvetliti vpliv rabe lesa na okolje v luči trajnostnega razvoja ter predstaviti primere dobrih praks poslovanja slovenskih podjetij z lesenimi izdelki.

Udeležence sta nagovorila Simon Zajc, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter direktor Direktorata za lesarstvo Danilo Anton Ranc.

Dogodka sta se udeležila tudi dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, in raziskovalec dr. Črtomir Tavzes. Dr. Kutnarjeva je nastopila z uvodno temo Vpliv rabe lesa na okolje v luči trajnostnega razvoja, kjer je spregovorila o okoljskih vplivih predelave lesa, o skladiščenju CO2 v lesu, kaskadni rabi lesa ter vlogi tega materiala v krožnem biogospodarstvu. Omenila je tudi nedavni poziv evropskega parlamenta o postavitvi Evrope na prvo mesto v svetu na področju gradbeništva in krožnega gospodarstva, pri čemer so posebej poudarili pomen lesarstva.

Kasneje so bile predstavljene še finančne spodbude ministrstva in ostalih ustanov za krepitev konkurenčnosti podjetij v lesnopredelovalni panogi pa tudi razvoj te panoge.

Dogodek so organizirali SPIRIT Slovenija, Direktorat za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SAŠA inkubator.