Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Andreja Kutnar na Evropskih dnevih raziskav in inovacij 2020

Direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar je nastopila na vodilnem evropskem dogodku s področja raziskav in inovacij »Evropski dnevi raziskav in inovacij 2020« (Dnevi R & I), ki ga je, letos po spletu, organizirala Evropska komisija med 22. 9. in 24. 9. 2020.

Dr. Kutnarjeva je nastopila v 6. delu tematskega sklopa Sinergije: Nove priložnosti za boljši izkoristek financiranja R & I in povečanje njihovega učinka in vpliva (Synergies: New opportunities to leverage R&I funding and maximize impact), in sicer s predavanjem Pametna implementacija in sinergije (Smart Implementation & Synergies). Ta del je moderirala Magda De Carli, predstavnica Evropske komisije, ki je poudarila pomen sinergij za odločevalce in njihovo uporabo v praksi pri številnih projektih.

Magda De Carli, predstavnica Evropske komisije. Foto: Lea Primožič

Dr. Andreja Kutnar je spregovorila o izkušnjah InnoRenew CoE pri financiranju raziskav in inovacij iz različnih virov. Poudarila je tudi komplementarnost programov financiranja inštrumenta Widening Obzorja 2020 in evropskih skladov za regionalni razvoj:

»To skupno financiranje nam je omogočilo ustanovitev raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE. S podporo obeh programov financiranja – Obzorja 2020 in kohezijskih sredstev – smo lahko ustvarili InnoRenew CoE, ki je privlačen za raziskovalce s celega sveta, ne samo iz Slovenije in Evrope. Če ne bi prejeli sredstev za sodobno laboratorijsko opremo in za novo stavbo, ki jo trenutno gradimo, zagotovo ne bi bili prisotni v Evropi in širše.«

Dr. Andreja Kutnar na dogodku »Evropski dnevi raziskav in inovacij 2020«. Foto: Lea Primožič

Dodala je, da partnerji projekta InnoRenew povezujejo svoje izkušnje, delajo skupaj in si prizadevajo za odličnost na področju obnovljivih materialov. Ena od resničnih prednosti projektov Teaming je trajen odnos med partnerji: »Vidimo lahko, kako sinergije in sodelovanje segajo preko projekta. Naj omenim samo dva taka primera: nov doktorski program, ki se bo začel izvajati letos oktobra na Univerzi na Primorskem – univerza je vodilni partner projekta InnoRenew in ima vpisanih veliko tujih študentov, tudi iz območij zunaj EU –, ter projekt ERA Chair na partnerski ustanovi Zavod za gradbeništvo Slovenije, ki je povezan z novim požarnim laboratorijem in sofinanciran s strani projekta InnoRenew.«

Za konec je dr. Kutnarjeva izrazila željo, da bi Evropska komisija še naprej podpirala oziroma nadaljevala s programoma Widening in Teaming, saj sta izjemno pomembna za nadaljnji razvoj raziskav in inovacij.