Co-funded by:
Mentored by:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije odprl nov laboratorij

InnoRenew je evropski projekt, sestavljen iz desetih konzorcijskih partnerjev. Partnerji z evropskimi zagonskimi sredstvi iz programa Obzorje 2020 in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter s sofinanciranjem Republike Slovenije (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) posodabljajo svojo infrastrukturo in laboratorijsko opremo. Tako se njihova raziskovalna dejavnost razvija in inštituti postajajo mednarodno bolj konkurenčni.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) pomembno prispeva k raziskavam na področju kulturne dediščine in je po Inštitutu za celulozo in papir drugi partner projekta InnoRenew, ki je zaključil s svojo infrastrukturno investicijo. Vzpostavil je raziskovalno infrastrukturo za karakterizacijo in študije degradacije obdelanih ligno-celuloznih materialov kulturne dediščine. Nova raziskovalna oprema omogoča nadgradnjo raziskav dediščine, kar bistveno prispeva h kakovostnejšemu načrtovanju konservatorsko-restavratorskih posegov in s tem k ohranjanju dediščine. Poleg tega omogoča tudi nadgradnjo izvedbe zagonskih in temeljnih projektov InnoRenew CoE in postavlja ZVKDS na pomembno mesto v nastajajoči evropski raziskovalni infrastrukturi za dediščinsko znanost (E-RIHS).

Laboratorij za karakterizacijo in študije degradacije obdelanih ligno-celuloznih materialov kulturne dediščine so slavnostno odprli 7. novembra 2019. Ob tej priložnosti so tudi natančneje predstavili novo laboratorijsko opremo in na primerih pokazali, kaj ta omogoča.  Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vodja projekta in direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar je na slavnostnem dogodku med drugim povedala: »V projektu smo znanost kulturne dediščine povezali z lesarstvom, gradbeništvom, papirništvom in še bi lahko naštevali. Danes imamo že ogromno primerov, kjer smo uspešno povezali tako različna področja raziskovanja.,« in še dodala: »Verjamem, da bo ta laboratorij tisti, ki nas bo povezoval tudi po tem, ko se bo projekt končal, kar je ključno, saj želimo nadaljevati s sodelovanjem in ga še nadgraditi.«

Vabljeni k ogledu videoposnetka, ki so ga pripravili kolegi z Univerze na Primorskem in natančneje orisali dogajanje na slavnostnem odprtju laboratorija.