Co-funded by:
Mentored by:

Nov Laboratorij za karakterizacijo ligno-celuloznih materialov na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Raziskovalni inštitut na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je v okviru Centra za konservatorstvo v četrtek, 7.  novembra 2019, slavnostno odprl Laboratorij za karakterizacijo ligno-celuloznih materialov, kjer so predstavili novo laboratorijsko opremo in na primerih pokazali, kaj ta omogoča.

Vršilec dolžnosti direktorja ZVKDS Janez Kromar je ob novi pridobitvi izrazil veliko veselje in ponos: »Gre za ustanovo, ki se je ukvarjala z dediščino predvsem z uradniškega in upravnega vidika. Prvič se, skupaj z Univerzo na Primorskem in z InnoRenew CoE, pojavljamo v znanstvenih krogih z visokotehnološko opremo.«

ZVKDS pomembno prispeva k raziskavam na področju kulturne dediščine in je po Inštitutu za celulozo in papir, drugi partner projekta InnoRenew, ki je zaključil s svojo infrastrukturno investicijo. Vzpostavil je raziskovalno infrastrukturo za karakterizacijo in študije degradacije obdelanih ligno-celuloznih materialov kulturne dediščine.

»S tem smo pridobili sedem sklopov analitske raziskovalne opreme za proučevanje materialov kulturne dediščine na zelo napreden način,« je povedala dr. Polonca Ropret, vodja raziskovalnega inštituta Centra za konservatorstvo ZVKDS.

Dr. Janko Kosel in dr. Črtomir Tavzes. Foto: ZVKDS

Nova raziskovalna oprema omogoča nadgradnjo raziskav dediščine, kar bistveno prispeva h kakovostnejšemu načrtovanju konservatorsko restavratorskih posegov in s tem k ohranjanju dediščine. Poleg tega omogoča tudi nadgradnjo izvedbe zagonskih in temeljnih projektov InnoRenew CoE in postavlja ZVKDS na pomembno mesto v nastajajoči evropski raziskovalni infrastrukturi za dediščinsko znanost (E-RIHS).

Vodja projekta in direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar je na slavnostnem dogodku povedala, da v majhni državi, kot je naša, lahko zgolj z interdisciplinarnimi raziskavami na posameznem področju naredimo preboj.

»V projektu smo znanost kulturne dediščine povezali z lesarstvom, gradbeništvom, papirništvom in še bi lahko naštevali. Danes imamo že ogromno primerov, kjer smo uspešno povezali tako različna področja raziskovanja,« je med drugim rekla dr. Andreja Kutnar in dodala:

»Verjamem, da bo ta laboratorij tisti, ki nas bo povezoval tudi po tem, ko se bo projekt končal, kar je ključno, saj želimo nadaljevati s sodelovanjem in ga še nadgraditi.«

Dr. Andreja Kutnar. Foto: ZVKDS

Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Iztok Žigon, direktor Direktorat za investicije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je ob otvoritvi laboratorija podal čestitke projektu InnoRenew in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter dodal: »Otvoritev tega laboratorija je pomemben korak pri uresničevanje znanstvene odličnosti in razvoja projekta InnoRenew.«

Vabljeni k ogledu videoposnetka, ki so ga pripravili kolegi z Univerze na Primorskem in natančneje orisali dogajanje na slavnostnem odprtju laboratorija.

Slavnostno odprtje Laboratorij za karakterizacijo ligno-celuloznih materialov. Foto: ZVKDS