Co-funded by:
Mentored by:

Prvi slovenski dan plazme

Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z InnoRenew CoE, Institutom »Jožef Stefan« in Visoko šolo za uporabne znanosti in umetnosti iz Göttingena v Nemčiji (Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst – HAWK) 30. septembra 2019 v Ljubljani organiziral Prvi slovenski dan plazme.

Na enodnevni delavnici so udeleženci izvedeli, kaj so plazme in kako jih lahko uporabimo na različnih industrijskih področjih. Dogodka so se udeležili tudi nekateri raziskovalci iz InnoRenew CoE in tako prisluhnili govornikom, ki so jih seznanili s temeljnimi znanstvenimi izhodišči te tehnologije. Predstavili so tudi svoje izkušnje in najnovejše industrijske aplikacije, ki vključujejo med drugim inženiring materialov in obdelavo pohištva. Poleg tega so nekatere materiale tudi testirali, kar je delavnico še dodatno popestrilo.