Co-funded by:
Mentored by:

S sodelovanjem do novih idej

Danes znanost bolj kot kdajkoli temelji na načelih sodelovanja in interdisciplinarnosti. Eden od razlogov za to je gotovo dejstvo, da obstaja vedno več možnosti za financiranje raziskovalnih projektov, ki vključujejo organizacije z vsega sveta in med seboj povezujejo različna strokovna področja.

Med učinkovitimi instrumenti takega financiranja v okviru Evropske unije so akcije COST. Kot je zapisano na njihovi spletni strani, je COST (Cooperation in Science and Technology – Sodelovanje v znanosti in tehnologiji) evropska organizacija za financiranje in oblikovanje raziskovalnih mrež, tako imenovanih akcij COST.

Te spodbujajo sodelovanje med raziskovalci z organiziranjem sestankov, delavnic, izobraževanj, konferenc ter z ustvarjanjem mrež in prostora, kjer lahko izmenjujejo svoje znanje in izkušnje in skupaj razvijajo ideje v konkretne rezultate. Taka je tudi zgodba o tem, kako je od ideje, da bi v Sloveniji lahko imeli inštitut, ki se ukvarja z obnovljivimi materiali in trajnostno gradnjo, prišlo do ustanovitve raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE.

Dr. Michael Burnard, namestnik direktorice in eden izmed pobudnikov nastanka InnoRenew CoE, je dejal, da je bilo njegovo sodelovanje v akciji COST Gradbeni materiali na biotski osnovi (Bio-based Building Materials) zelo pomembno za nastanek in ustanovitev raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE. S tem ko so se dr. Burnard in nekateri ostali sodelavci InnoRenew CoE udeležili številnih konferenc, izobraževanj in drugih dogodkov v okviru te akcije COST, so dobili priložnost, da spoznajo druge raziskovalce, nadalje razvijejo prvotno idejo in pridobijo začetna finančna sredstva.

V članku Nurturing sustainable bio-based construction, objavljenem na spleti strani COST, je dr. Burnard v delu, posvečenem uspešnim zgodbam, zapisal: »V okviru akcij COST sem spoznal evropsko mrežo raziskovalcev s področja lesarstva. Zame je bila to odskočna deska, za InnoRenew CoE pa ključen gradnik.«