Co-funded by:
Mentored by:

Nastja Podrekar na Švicarski konferenci o javnem zdravju

Nastja Podrekar, raziskovalna asistentka v raziskovalni skupini InnoRenew CoE za zdravje ljudi v grajenem okolju, se je udeležila Švicarske konference o javnem zdravju: javno zdravje otrok in mladostnikov (Swiss Public Health Conference: Child and Adolescents Public Health), ki je potekala na začetku septembra v Winterthurju.

Na konferenci so strokovnjaki razpravljali o zgodnjih ukrepih, okolju in vedenju, ki krepijo zdravje v otroštvu, ter predlagali možne rešitve za obstoječe problematike. Te rešitve so zelo pomembne, saj močno vplivajo na zdravje in zadovoljstvo otrok v poznejšem življenju.

Nastja Podrekar je na konferenci predstavila svoj poster in pomembnost upoštevanja vidikov  ergonomije v šolah ter neusklajenost med (neprimernim) šolskim pohištvom in antropometričnimi meritvami učencev.

»Ta tema je zelo pomembna, ker pohištvo, ki ni oblikovano po načelih ergonomije, povečuje nelagodje, mišično-skeletne simptome in bolečine pri učencih.«

Rezultati njene raziskave so pokazali na veliko neusklajenost med učenci in pohištvom; več kot tretjina učencev je nezadovoljna s širino sedeža (41 %), višino sedeža (32 %) in višino mize (30 %). Velika neusklajenost med pohištvom in antropometrijo učencev kaže na potrebo po ergonomskem preoblikovanju šolskega pohištva v slovenskih šolah.

Nastja Podrekar predstavila njen poster: Furniture-Student Mismatch. Foto: InnoRenew CoE