Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Michael Burnard gostujoči predavatelj na poletni šoli

Finska Univerza Aalto je bila ena izmed organizatorjev dvotedenske poletne šole na temo načrtovanja demontaže stavbnega lesa pri gradnjah, ki je bila namenjena doktorskim študentom in je potekala med 26. avgustom in 6. septembrom 2019 v Espu (Finska) in v Göteborgu (Švedska).

Na povabilo univerze je dr. Michael Burnard, namestnik direktorice in vodja raziskovalne skupine za človekovo zdravje v grajenem okolju v InnoRenew CoE, 20 doktorskim študentom poletne šole predaval o tem, kakšne so interakcije med ljudmi in lesom v stavbah in kako lahko te vplivajo na zdravje in dobro počutje. To pa je tudi ključna komponenta širših trajnostnih ciljev.

Oblikovanje konstrukcijskih rešitev, ki podpirajo ponovno uporabo materialov, je ključnega pomena za ustvarjanje trajnostno grajenega okolja. Poletna šola Katapult (Catapult) je študentom ponudila vpogled v priložnosti za doseganje tega cilja in učenje na praktičnih primerih. Svoje znanje so lahko izpopolnili na podlagi pristopa izkustvenega učenja in z delom v interdisciplinarnem okolju.