Co-funded by:
Mentored by:

Živi laboratoriji: osredotočeni na uporabnike, kultura odprtih inovacij, razvoj

V zadnjem času pogosto slišimo izraz »živi laboratorij«. Največkrat se pojavi skupaj s pojmi, kot so inovacije, raziskave, inštituti, uporabnikom prijazno, soustvarjanje …

Evropsko združenje živih laboratorijev izraz definira kot ekosistem odprtih inovacij, ki je osredotočen na uporabnike in temelji na sistematičnem pristopu soustvarjanja. Gre za povezovanje raziskovalnih in inovacijskih procesov v dejanske skupnosti in okolja.

Živi laboratorij InnoRenew CoE (LL InnoRenew) je bil ustanovljen v pripravljalni fazi projekta InnoRenew, avgusta 2015.

Pozneje, z ustanovitvijo raziskovalnega instituta InnoRenew CoE, je LL InnoRenew postal del organizacijske strukture inštituta. Nadaljeval je z vzpostavljanjem partnerstev med različnimi deležniki iz javne in zasebne sfere pa tudi zainteresirane javnosti in svojim članom ponudil različne aktivnosti in storitve. Trenutno ima LL InnoRenew več kot 100 članov iz 25 različnih držav. Med temi je skoraj 60 malih in srednje velikih podjetij, več kot 45 raziskovalnih organizacij in visokošolskih/srednješolskih ustanov, 6 regionalnih razvojnih agencij, Občina Izola, ministrstva, poslovna in raziskovalna združenja ter tehnološke platforme in grozdi pa tudi nekaj zainteresiranih posameznikov.

V članku Living Labs for Rural Areas: Contextualization of Living Lab Frameworks, Concepts and Practices, objavljenem v recenzirani znanstveni reviji odprtega dostopa Sustainability, so avtorice Veronika Zavratnik, Argene Superina in Emilija Stojmenova Duh razložile koncept živega laboratorija, ki ustvarja okolje enakih možnosti za ljudi tako s podeželja kot iz mesta. S tem postane podeželje nenazadnje tudi privlačnejše za življenje. V članku so LL InnoRenew obravnavale kot obetaven primer slovenskega živega laboratorija z mednarodnim dosegom.