Co-funded by:
Mentored by:

ICP – partner v projektu InnoRenew z novo laboratorijsko opremo

InnoRenew je evropski projekt, sestavljen iz desetih konzorcijskih partnerjev. Temeljna ideja projekta je ustanovitev in delovanje novega raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE, ki se ukvarja z vrhunskimi znanstvenimi raziskavami in inovacijami na področju uporabe obnovljivih virov. Vendarle pa to ni edino poslanstvo projekta.

Vsak izmed vključenih partnerjev v projektu – Univerza na PrimorskemFraunhofer WKIZavod za gradbeništvo SlovenijeZavod za varstvo kulturne dediščine SlovenijeUniverza v MariboruInštitut za celulozo in papirZavod eOblakNacionalni inštitut za javno zdravje,  Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije ter InnoRenew CoE – ima natančno začrtano delo in naloge, cilje in namen ter vlogo v projektu.

Z evropskimi zagonskimi sredstvi iz programa Obzorje 2020 in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter s sofinanciranjem Republike Slovenije (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) projekt InnoRenew tako partnerskim raziskovalnim organizacijam med drugim omogoča, da investirajo v svojo infrastrukturo in laboratorijsko opremo, jo dopolnijo in posodobijo – z namenom, da bo njihovo raziskovalno delo še uspešnejše, mednarodno bolj konkurenčno ter trajnostno naravnano.

Inštitut za celulozo in papir (ICP) je prvi partner projekta InnoRenew, ki je že zaključil s svojo investicijo in nadgradil svojo raziskovalno infrastrukturo z najsodobnejšo opremo za celostno proučevanje obnovljivih virov. S tem je ICP postavil posodobljen center za karakterizacijo in funkcionalizacijo vlakninskih materialov, ki predstavlja posebno raziskovalno enoto v skupni infrastrukturi projekta InnoRenew, kar je edinstveno ne le v Sloveniji, ampak tudi širše.

Posodobljeni center so slavnostno odprli v torek, 4. junija 2019. Dogodka sta se udeležila tudi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost.

Več o tem, kaj sta slavnostna govorca povedala ter kaj posodobljeni center na ICP omogoča in prinaša v raziskovalni prostor v Sloveniji, si lahko preberete v novici Posodobljen center za karakterizacijo in funkcionalizacijo vlakninskih materialov, objavljeni na portalu Zelena Slovenija.

Kolegi z Univerze na Primorskem pa so pripravili tudi video posnetek, v katerem je prikazano dogajanje na slavnostnem odprtju posodobljenega laboratorija.