Co-funded by:
Mentored by:

Občina Izola organizirala novinarsko konferenco o gradnji stavb InnoRenew CoE

V petek, 10. 5. 2019, je Občina Izola organizirala novinarsko konferenco na temo gradnje stavb raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE v izolskih Livadah.

Vsi govorniki na konferenci so se strinjali, da je InnoRenew CoE dodana vrednost za regijo in za Slovenijo, da pa bi se raziskovalno delo lahko nadaljevalo in bi tako pomemben projekt zaživel, je gradnja stavb raziskovalnega inštituta nujna.

Župan Občine Izola Danilo Markočič je poudaril, da si v Izoli želijo razvoja, k čemur bo izgradnja raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE zagotovo prispevala. To je bilo izrecno dokazano že s tem, ko so v letu 2017 na občinskem svetu soglasno potrdili, da se stavbna pravica Univerze na Primorskem za zemljišče v Livadah prenese na raziskovalni inštitut InnoRenew CoE.

Občina Izola je namreč v letu 2006 Republiki Sloveniji (RS) oziroma Univerzi na Primorskem neodplačno prepustila zemljišče v Livadah v pričakovanju, da bo RS realizirala projekt izgradnje univerzitetnega kampusa v roku petih let, kar pa se ni zgodilo. Občina Izola je imela torej v skladu s pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice Univerzi na Primorskem pravico odpovedati oziroma odvzeti stavbno pravico in kadarkoli spremeniti namensko rabo tega območja. To se je zgodilo leta 2017, ko je vlada RS sprejela poseben sklep in se dejansko odrekla realizaciji univerzitetnega kampusa, zamišljenega v letu 2006, saj ni zagotovila sredstev za njegovo izgradnjo v pogodbenem roku.

Mag. Marko Starman, vodja Urada za prostor in nepremičnine na Občini Izola, je pojasnil, da je Občina Izola prošnji Univerze na Primorskem in InnoRenew CoE, da bi stavbno pravico lahko prenesli na InnoRenew CoE, ugodila, saj je občinski svet ugotovil, da obstaja javni interes, da se projekt izvede in se na tem delu, ki je bil namenjen univerzitetnemu kampusu, pod pogojem, da bo projekt realiziran v projektnem roku, zgradita stavbi za zasebni neprofitni raziskovalni inštitut InnoRenew CoE.

Podporo realizaciji in začetku gradnje stavb InnoRenew CoE je izrazil tudi rektor Univerze na Primorskem dr. Dragan Marušič, ki je pojasnil in odgovoril na določene očitke, ki so se v zadnjih tednih pojavili v medijih. Poudaril je, da slovenska zakonodaja omogoča ustanovitev javnega ali zasebnega zavoda. InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot zasebni neprofitni zavod, saj se v Sloveniji od osamosvojitve naprej z izjemo Znanstveno-raziskovalnega središča ni ustanovilo niti enega javnega raziskovalnega zavoda.

Tudi Branko Simonovičpodpredsednik Državnega zbora in predsednik Kluba Istrskih poslancev je izrazil trdno podporo centru odličnosti InnoRenew CoE. »Istrski poslanci se želimo vključevati v vse tisto, za kar obstaja javni interes, in verjamem, da nam bo zgodba, ki nastaja, vsem skupaj v ponos.«

Direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar je prepričana, da je les material 21. stoletja. »Projekt izgradnje naših stavb temelji na interdisciplinarnem raziskovanju uporabe trajnostnih materialov iz obnovljivih virov, zato smo bili tudi uspešni pri pridobivanju evropskih sredstev,« je povedala in dodala, da je InnoRenew CoE vodil vse postopke priprave projektne dokumentacije za zgradbi popolnoma zakonito, kar potrjuje to, da je InnoRenew CoE zanju pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Ker InnoRenew CoE ni javni raziskovalni zavod, nima zagotovljenega letnega financiranja iz državnega proračuna, zato mora sam poskrbeti, kako na dolgi rok preživeti na trgu. Po besedah dr. Kutnarjeve so zaradi tega v InnoRenew CoE od vsega začetka zelo aktivni pri projektnih prijavah, pri katerih beležijo 44-odstotno uspešnost prijav na evropske projekte, kar je visoko nad slovenskim povprečjem, ter 33-odstotno uspešnost pri nacionalnih prijavah. Do sedaj so pridobili 24 projektov v skupni vrednosti nad 5 milijonov EUR. Velik del teh pridobljenih sredstev gre v državni proračun v obliki davkov in prispevkov iz plač, deleže pa poleg tega prejmejo tudi projektni partnerji, kot je, denimo, Dom upokojencev Izola, ki bo prejel 270.000 EUR v okviru projekta pilotne rešitve za aktivno in zdravo staranje. To je nazoren primer tega, kaj lahko InnoRenew CoE prinese v lokalno okolje.

Podrobnejši prikaz dejstev in videoposnetke z novinarske konference si lahko preberete v novici, objavljeni na spletni strani Univerze na Primorskem.