Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Jakub Sandak v Švici

Dr. Jakub Sandak, raziskovalec v InnoRenew CoE, se je maja mudil v Švici, kjer je med drugim obiskal profesorja Petra Niemza, člana strokovnega sveta InnoRenew CoE, in se ustavil v podjetju Neue Holzbau AG v Lungernu, priznanem proizvajalcu velikih lepljenih lesenih konstrukcij, ki jih uporabljajo v gradbeništvu.

Med obiskom je pomagal študentki iz Nemčije Juani Mai pri pripravi eksperimentalnih vzorcev za testiranje delaminacije inovativnih lepil za les. Poleg tega je preizkušal, ali je mikroNIR-spektrometer primeren za linijsko merjenje spektrov NIR. Raziskava je bila namenjena razvijanju inovativne metode za zgodnje ocenjevanje kakovosti lesa z uporabo NIR-spektroskopije.

Pozneje je dr. Sandak obiskal še bernsko univerzo za uporabne znanosti v Bielu, kjer je spoznal  najnovejše rešitve industrije 4.0 v gozdno-lesnem sektorju. Skupaj s kolegi z univerze so opravili eksperiment za merjenje kakovosti lesa na predhodno zbranih vzorcih z dvema alternativnima instrumentoma NIR: prenosnim mikroNIR-spektrometrom in NIR-hiperspektralno kamero.