Co-funded by:
Mentored by:

Barbara Rovere in dr. Michael Burnard na seminarju na Slovaškem

Univerza v Žilini na Slovaškem je organizirala seminar »Dejavniki uspeha instrumentov Obzorja 2020 na Slovaškem: kaj smo se naučili in pogled v prihodnost«. Z dogodkom so želeli organizatorji na enem mestu združiti slovaške udeležence v različnih programih
(ERA, Twinning, Teaming, COST), da bi si izmenjali izkušnje in znanja ter ocenili, kateri so bili ključni dejavniki, ki so vplivali na njihov uspeh.

Poseben poudarek je bil na ustvarjanju sinergij med različnimi instrumenti financiranja na nacionalni in evropski ravni. Poleg razprave o dejavnikih uspeha so se dotaknili tudi tematike skupnih izzivov in ovir, s katerimi se najpogosteje srečujejo pri sodelovanju v takih projektih.

Namestnik direktorice v InnoRenew CoE dr. Michael Burnard je na seminarju predstavil zgodbo projekta InnoRenew in posebej osvetlil pozitivni vpliv različnih akcij COST (FP1407 ModWoodLife, FP1303 Zmogljivost gradbenih materialov iz biološke osnove, CA16226 Izboljševanje notranjih prostorov: pametno bivanjsko okolje za starejše in CA16114 Ponovni premislek o trajnostnem razvoju regenerativnega gospodarstva) na razvoj projekta. Seminarja se je udeležila tudi raziskovalna asistentka in vodja projektov v InnoRenew CoE Barbara Rovere in prisluhnila zanimivim predstavitvam o različnih t. i. »widening« instrumentih. Srečanje je bilo seveda tudi odlična priložnost za druženje in navezovanje novih stikov.