Co-funded by:
Mentored by:

Konferenca akcije COST v Bolzanu

V okviru akcije COST CA16114 – Ponovni premislek o trajnostnem razvoju regenerativnega gospodarstva (REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy – RESTORE) so v italijanskem mestu Bolzano organizirali konferenco, sestanek osrednje skupine in 3. sestanek upravnega odbora.

V Bolzanu je bil tudi namestnik direktorice InnoRenew CoE in vodja raziskovalne skupine za človekovo zdravje v grajenem okolju dr. Michael Burnard, saj je član upravnega odbora, udeležil pa se je tudi konference, ki so jo poimenovali Izziv RESTORE (The RESTORE Challenge).

Na konferenci je več kot 50 udeležencev iz več kot 30 držav na številnih delavnicah in predstavitvah razvijalo nove ideje in razpravljalo o premiku paradigme za nove in obstoječe stavbe v smeri restorativne trajnosti.

Delavnica. Foto: Michael Burnard