Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE bo soorganizator conference MATCOS-19

Srednjeevropska konferenca za uporabno teoretično računalništvo (MATCOS) je organizirana vsaka tri leta. Letos bodo konferenco, ki bo potekala med 10. in 11. oktobrom v Kopru,  organizirali Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter InnoRenew CoE.

Konferenca ima posebno vlogo pri raziskavah s področja računalništva, saj se osredotoča na integracijo teoretičnih rezultatov v praktične aplikacije. Namen konference je spodbujati ustvarjanje idej in rešitev v okviru teoretičnega računalništva, ki jih je mogoče neposredno uporabiti v obstoječih aplikacijah, ter zbrati teoretične rezultate za reševanje praktičnih problemov.

Poziv za prijavo in ostale dodatne informacije o sami konferenci so na voljo na konferenčni spletni strani.