Co-funded by:
Mentored by:

Sestanek projektnih partnerjev InnoRenew CoE

InnoRenew CoE je 2. oktobra 2018 ponovno organiziral sestanek projektnih partnerjev. Direktorica dr. Andreja Kutnar je udeležence obvestila o poteku septembrskega 4. sestanka strokovnega sveta InnoRenew CoE in povzela tudi nasvete za prihodnji razvoj inštituta. Udeleženci so se nato pogovarjali o rezultatih prvega rednega pregleda dela InnoRenew CoE, ki ga je opravila Izvajalska komisija za raziskovanje, in o bližnjem poročilu o rezultatih (deliverables), ki jih bodo morali pripraviti vsi projektni partnerji.

Po krajšem odmoru je namestnik direktorice in vodja raziskovalne skupine dr. Michael Burnard predstavil zahteve projekta InnoRenew o odprtem dostopu in odprtih podatkih. Srečanje se je končalo z ločenimi sestanki o posameznih zagonskih projektih.