Co-funded by:
Mentored by:

COST akcija RESTORE

13.6. – 14.6.2018

Center odličnosti InnoRenew CoE je v tem tednu gostil 25 udeležencev s celega sveta, ki so se v Kopru zbrali zaradi COST akcije RESTORE in pomembne razprave o trajnostnem in regenerativnem gospodarstvu.

Cilj omenjene COST akcije je vplivati na spremembo paradigme k restorativni trajnostni pri novih in obstoječih zgradbah. Trajnostna gradnja je namreč ključnega pomena za reševanje problematike klimatskih sprememb in za družbeno, ekološko, restorativno, kulturno in gospodarsko pozitivno prihodnost.

Sestanek je bil uspešno zaključen, udeleženci pa se že veselijo naslednjih aktivnosti.

slika: Mike Burnard

slika: Mike Burnard