Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE se bo vključil v mrežo Euraxess

V petek, 16.3.2018, se bo center odličnosti InnoRenew CoE vključil v mrežo EURAXESS, Univerza na Primorskem pa bo obnovila svojo zavezo sodelovanja v omenjeni mreži.

EURAXESS je evropska mreža raziskovalcev, podjetnikov, univerz in podjetij, ki podpira mednarodne kariere raziskovalcev in jim omogoča lažji vstop v lokalno okolje. Spodbuja tudi znanstveno sodelovanje med evropskimi in svetovnimi institucijami. InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem se vključujeta v mrežo kot EURAXESS kontaktni točki z namenom spodbujanja nadaljnjega zaposlovanja raziskovalcev iz tujine in ponujanja podpore pri zaposlovanju, selitvi in integraciji na Primorsko.

Mreža kontaktnih točk obstaja v Sloveniji že več let. Tokrat se mreža v naši državi na novo vzpostavlja. Pozivu za nadaljnje vključevanje v mrežo je Univerza na Primorskem takoj izrazila podporo, InnoRenew CoE kot nova institucija na področju raziskav in inovacij pa se v mrežo vključuje prvič. Dosedanja prizadevanja in dogovori bodo tudi formalno potrjeni s podpisom zavez obeh organizacij.

Veseli nas, da smo del mreže EURAXESS.