Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE postal član mreže Euraxess

16.3.2018

V petek, 16.3.2018, se je center odličnosti InnoRenew CoE vključil v mrežo EURAXESS – Evropsko mrežo raziskovalcev, podjetnikov, univerz in podjetij, ki podpira mednarodne kariere raziskovalcev in jim omogoča lažji vstop v lokalno okolje ter spodbuja znanstveno sodelovanje med evropskimi in svetovnimi institucijami.

InnoRenew CoE kot nova institucija na področju raziskav in inovacij se je v mrežo letos vključila prvič. Dogovor je bil tudi formalno potrjen s častnim podpisom zavez s strani direktorice InnoRenew CoE izr. prof. dr. Andreje Kutnar in direktorice Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS dr. Alenke Flander.

Tudi Univerza na Primorskem se je odzvala na poziv k pristopu v mrežo EURAXESS. Slovesen podpis dogovora sta podpisala direktorica CMEPIUS in rektor Univerze na Primorskem – prof. dr. Dragan Marušič.

Veseli nas, da smo del mreže EURAXESS.