Co-funded by:
Mentored by:

Naš sedež bo v Izoli

Februar 2018

V prvem letu delovanja so bile pomembne aktivnosti centra odličnosti InnoRenew povezane z gradnjo naše nove stavbe.

Veseli nas, da smo v začetku februarja podpisali tripartitno pogodbo o prenosu stavbne pravice na delu zemljišč v Livadah, z Občino Izola in Univerzo na Primorskem. Izolska občina je na redni seji občinskega sveta tudi potrdila oprostitev našega centra odličnosti za plačilo komunalnega prispevka. S tem smo korak bližje k izgradnji nove stavbe.

V lanskem letu smo na Občino Izola poslali pobudo o umestitvi gradnje našega centra odličnosti na območju univerzitetnega kampusa v Livadah. Pobudo so na občinskem svetu tudi soglasno potrdili. Stavbna pravica Univerze na Primorskem se je tako ukinila in prenesla na center odličnosti InnoRenew.

Pomembna naslednja koraka sta pridobivanje projektnih pogojev ter gradbenega dovoljenja. Po naših ocenah bo nov dom centra odličnosti InnoRenew CoE v Izoli zaživel do leta 2020.

Radi bi se zahvalili Univerzi na Primorskem in Občini Izola za uspešno dosedanje sodelovanje in želimo si, da bi v prihodnje še naprej dobro sodelovali in skupaj prispevali tudi k razvoju regije.