Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE še naprej spodbuja sodelovanja

InnoRenew CoE nadaljuje z dejavnostmi za spodbujanje sodelovanja med različnimi organizacijami.

V februarju smo gostili dr. Andersa Qvale Nyruda iz norveške univerze Norwegian University of Life Sciences ter dr. Davida Robert Fella iz FP Innovations, Kanada.

Skupaj smo razpravljali o morebitnem sodelovanju v okviru projekta InnoRenew CoE. Tema je bila predvsem razvoj skupnih raziskav na področju restorativnega okoljskega in ergonomskega oblikovanja, kar je eno od naših glavnih raziskovalnih področij.

Veseli nas, da smo identificirali skupne raziskovalne teme, na podlagi katerih bomo gradili naše prihodnje sodelovanje.