Co-funded by:
Mentored by:

Laboratorij za visoko zmogljivo računalništvo

Laboratorij za visokozmogljivo računalništvo je namenjen shranjevanju podatkov in visokozmogljivemu računalništvu za potrebe raziskav, razvoja in opravljanja storitev. Laboratorijska oprema je namenjena izvajanju osnovnih in naprednih informacijskih procesov in operacij (zbiranje in obdelava podatkov, modeliranje, simulacije, optimizacija, tehnologije predstavitev [vizualizacije] podatkov in rezultatov itd.). Laboratorij poleg tega omogoča povezljivost z zunanjimi centri za izvajanje operacij večjega obsega (računalništvo v oblaku) ali visoko specializiranih storitev zbiranja oziroma hranjenja, obdelave in prikazovanja podatkov.